Tidlig kastrering/sterilisering

Oversatt fra engelsk til norsk av Jannikke Orø

 

Et stadig problem er når katter vi har solgt til kos begynner å bli kjønnsmodne og eierne ikke går å får katten sterilisert eller kastrert.

Istedenfor blir de nye eierne frustrert over bråk og lukter og tar uoverveide avgjørelser som omplassering eller avliving av katten. I de verste tilfeller slepper de kattene ut og disse får da parre fritt naboens huskatt, eller selv blir parret og der sitter de med et kull som ikke er ønsket. Kattungene blir avlivet og før de får sukk for seg er kattemoren gravid igjen. Nå har de fått nok og både unger og kattemor blir avlivet og de skal aldri mer ha katt for dette ble det bare masse arbeid og sorg med.

Men nå er løsningen her om våre norske veterinærer kan hjelpe oss.

I England er det over lang tid gjort studier på tidlig kastrering/sterilisering og fordeler/ulemper med dette.

Her oversetter jeg artikkelen jeg har fått tilsendt, men les gjerne statistikkene og artiklene som er skrevet på disse sidene først:

 

http://www.winnfelinehealth.org/reports/early-neuter.html

http://www.catvet.homestead.com/EarlyAlter.html

http://www.littleriverlabs.com/neuter.htm

http://cats.about.com/cs/spayneuter/a/earlyneuter.htm

Tidlig kastrering/sterilisering ? En vanlig praksis hos en kattungeselger har vært å selge en kattunge hvor de nye eierne har betalt et kastrering/sterilisering depositum som blir refundert når kattungen er blitt sterilisert/kastrert ved den tradisjonelle alder av 6 måneder. Problemet er at de nye eierne ikke kommer tilbake med bevis på at dette er blitt gjort og kattene går virile. Tidlig kastrering/sterilisering tillater kattunger å bli steriliser/kastrert før de blir levert. Det har vært noen uenigheter over denne praksisen ettersom den går imot alle tidligere tradisjoner, men all forskning til i dag viser ingen negative konsekvenser mot tidlig sterilisering/kastrering. Noen myter har vært:

Ved tidlig kastrering/sterilisering er det mer sannsynlighet for å unngå uakseptabel oppførsel enn ved kastrering/sterilisering i senere alder.

Dette har man ikke kunnet påvise. Sterili sering/kastrering uansett alder er assosi ert med samme statistikk listet over.

Kattunger som er sterilisert/kastrert tidlig vil bli underutviklet og små.

Dette er ikke riktig selv om tidlig kastrer te/steriliserte kattunger ikke vil utvikle en mer maskulin oppførsel slik det er beskre vet over.

Tidlig sterilisering/kastrering vil få en trangere urinvei som vil disponere dem til å få blokkerte urinveier og urinveis problemer.

Tidlig kastrering/sterilisering har ikke vist å bli et spesielt problem i dette syndromet

Våre hospitaler støtter tidlig sterilisering/kastrering men ønsker at kattungen veier minst

3 pund ( 1 1/2 kilo) så inngrepet ikke blir for vanskelig å utføre.

Etter inngrepet

Det er minimale problemer å komme seg igjen fra dette inngrepet. De fleste hospitaler som vårt, utskriver kattungen samme dag som inngrepet er utført. Det skal ikke verken blø eller svelle opp. Det kan være en god ide å ikke bade katten før såret er grodd, 10-14 dager etter inngrepet.

********************

 

Med disse opplysninger kan vi som oppdrettere selge kose kattene våre ferdig kastrert/sterilisert ved 3 måneders alder. Vi kan prøve å forhandle oss frem til en god pris hos våre veterinærer om dette kan bli like vanlig å utføre som å vaksinere kattungene. Da kan man legge denne prisen til og forklare de nye kjøperne alle fordelene det er for de å få kattungen ferdig sterilisert/kastrert før levering. Jeg er helt sikker på at de aller fleste vil ønske dette, på lik linje med oss oppdrettere.