Katt på fôravtale

Skrevet av Jannikke Orø/Du Monet Perseroppdrett

En del av oss oppdrettere ønsker å plassere avkom hos fôrverter av forsjellige årsaker. Noen ganger er vi heldig å få plassert disse hos slekt og venner, men andre ganger søker man spesielt etter en egnet fôrvert via internett eller avisen.

Hva er en FÔRVERT ?

En fôrvert er en person eller en familie som ønsker seg en rasekatt, men som ikke ønsker verken å gå på utstilling eller å begynne med eget oppdrett. De kan stille seg selv og sitt hjem til disposisjon og ha katt fra deg på en avtale som dere begge finner akseptabel å leve med.

Hva kan ligge i en slik AVTALE ?

Noen ønsker å plassere en hannkatt slik at den kan brukes i avl hos oppdretter senere. Her kan det f.eks avtales noe slikt som dette:

1-2 vellykkede parringer, helst så snart katten er kjønnsmoden. Når parringene er gjort og man ser at katten har fått et ( evt.) to kull man er fornøyd med skal fôrverten løses fra avtalen ved at hun/han overtar alle papirer på katten, det skrives en overdragelsesmelding til NRR og fôrvert er nå eier av katten. Hun/han kan velge om katten skal brukes i videre avl, eller kastreres. Eventuelt at man på forhånd har bestemt at katten skal kasteres/steriliseres etterpå.

Når det gjelder hannkatter kan det fort bli store problemer å fullføre kontrakten om katten begynner å markere i huset. Man må da som eier av katten finne en løsning ved f.eks å ta katten tilbake for en stund til den har parret opp den/de katten(e) man vil ha parret. Er man ikke villig til dette og man heller ikke har hunnkatter som ”løper”, vil denne hannkatten kunne bli en pest og en plage for sine fôrverter. Følgene kan bli at katten bare får gå ute, eller blir innestengt på et rom og vertene mister all interesse for katten. Dette er ingen ønskesituasjon for noen, verken, for fôrvert, katten selv eller oppdretter, og man må  ha dette i tankene når man setter en hannkatt på fôr. Jeg vil nok anbefale at en hannkatt som ikke er satt på fôr til andre som driver oppdrett, bør brukes så raskt som mulig og da helst på bare 1 hunnkatt hvis det tar for lang tid å få neste hunnkatt i løp. Man kan ikke forvente at vertene er villig til å ha en sprayende hannkatt. Skulle det oppstå slike problemer og du selv ikke kan ta katten hjem til den er ferdig å parre din(e), er det lurt å ha med i kontrakten at vertene kan få kjøpe katten til en kosekattpris. (Normalt tar man ikke betalt for en katt man har satt på fôr). Det er svært viktig å ha gode kontrakter på slike avtaler.

Når det gjelder hunnkattene er det mye enklere. En hunnkatt på fôr kan brukes i avl i flere år om fôrvert synes det er greit. Fôrvert har kullet til de er leveringsklare og oppdretter henter da hjem kullet ved 12-13 ukers alder om de ikke er levert til nye eiere direkte fra fôr vert. Oppdretter tar alt ansvar i forbindelse med fødsel, ( keisersnitt? ) registrering, vaksinering og helseattester på kullet. Oppdretter tar og på seg ansvaret med å selge kattungene. I noen tilfeller ønsker kanskje fôrvert å ha en av kattungene og det er da vanlig at de kan det om man ikke allerede har kjøpere på den kattungen. Dette bør avtales på forhånd slik at ingen uoverstemmelser skjer når kullet først er født. Noen tar betalt for den kattungen, andre ikke. Noen ønsker å ha ny fôravtale også på dette avkommet, avtal alt dette på forhånd så går ting veldig greit for alle parter.

Hva plikter en FÔRVERT å gjøre.

En fôrvert skal ha en dialog med oppdretter om kattens ve og vel. Oppdretter må kunne få komme på besøk å se utviklingen på katten og når hun skal parres må oppdretter få katten hjem ( eventuelt må fôrvert, om det passer best, ha hannkatten hos seg i disse dagene parringen pågår) Alt som skjer med katten skal oppdretter ha øyeblikkelig beskjed om. Fôrvert skal holde katten med mat og vaksiner og har og et ansvar om katten blir syk. Har katten derimot en genetisk sykdom som oppstår er det oppdretters ansvar å finne ut av dette og ta avgjørelser angående behandling eller avliving, men i sammarbeid med forvert som er mest knyttet til katten. Ønsker en fôrvert å overta en katt oppdretter ikke vil bruke i avl pga en slik arvelig feil/sykdom, kan fôrvert betale kose kattpris eller overta katten gratis mot at katten blir kastrert/sterilisert slik at den ikke blir brukt i avl. Ha dette veldig klart i den skriftlige avtalen som er laget mellom dere.

Har man satt en hunnkatt på fôr hos en annen oppdretter er det vanlig å hente ut kun 1 kull slik at fôrvert senere kan bruke katten i sitt eget avls program. Det er veldig viktig å ha klare retningslinjer på en fôr avtale man gjør, og den bør være skriftlig. Begge parter skal ha hver sin kopi hvor begge har signert på kontrakten.

Man skal allikevel kunne være fleksibel med slike avtaler da mye kan skje før avtalen er oppgjort. Situasjoner man ikke rår over kan oppstå som f.eks at en av partene flytter og umuliggjør en parring. Man kan bli syk og katten må omplasseres i nytt hjem ( oppdretter har ikke mulighet til å ta katten hjem), osv. osv. Om slike vanskeligheter oppstår skal man ha kattens ve og vel høyest prioritert. Det aller viktigste må være at katten får et godt liv og at man kan fortsette å være venner.

Vennlig hilsen Jannikke Orø/ Du Monet Perseroppdrett