EOSINOFILE Granulom-komplexer

Hentet fra Boken Kattens Sjukdomer av Anne-Marie Nilsson

Oversatt av Jannikke Orø - Du Monet Persere

 

Disse dermatittene er vanlig hos katt, men ingen sykdom i seg selv.

De reagere slik at kattens hud reagerer på ulike ting. De responderer veldig bra på kortisonbehandling

som ofte gjør at man avstår fra en kostbar utredning og bare behandler de slindringsmessig.

Man bør lete etter bakomliggende årsaker så som parasitter, allergier, infeksjoner eller virus.

Kan man avsløre disse, kanskje annen behandling trengs i tillegg.

Eosinofile granulom-komplexer er delt opp i 3 typer:

Eosinofile ulcera: Røde tykke sår, ofte på leppene eller inne i gommetaket. Klør og kan gjøre svært vondt.

Kan reagere bra på trimetropim-sulfa om de er milde, men vil ellers kreve kortison i injeksjonsform. Man kan og smøre på smertestillende

salve som Xylocain ( reseptfritt på apoteket).

Eosinofila plaque: Dette er den vanligste typen. Røde opphøyde eksem, kløende. Sitter i ansiktet, på buken og på ekstremitetene.

Linejære granulom: Sitter ofte på bakbenas bakside og er vanligere på hunnkatter enn hannkatter. Behandles med kortison.

Diagnose: Hud biopsier